Εξωτερικές εγκαταστάσεις

Ορισμένες φωτογραφίες απο τα κύρια μελισσομάντρια μας.

Εξωτερικές εγκαταστάσεις Μέλι Σάμου ¨ηρα